Българските текстилни фирми в Интернет пространството.


Христова, Венета (2002) Българските текстилни фирми в Интернет пространството. Текстил и облекло, 2002, бр. 9, с.2-7, Print ISSN 1310-912Х.


 
  Статия
 
 Издадено
  23049
 Венета Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/