За името българи и неговото послание (Послеслов).– К. Николова, Б. Пашкова. Юнакът и небесната сърна. София, "Тангра ТанНакРа", 2006, 50-59 (на бълг. и англ.) ISBN-10: 954-9942-93-7 и ISBN-13: 978-954-9942-93-4


Павлов, Пламен (2006) За името българи и неговото послание (Послеслов).– К. Николова, Б. Пашкова. Юнакът и небесната сърна. София, "Тангра ТанНакРа", 2006, 50-59 (на бълг. и англ.) ISBN-10: 954-9942-93-7 и ISBN-13: 978-954-9942-93-4 София


 
  Отзив
 българи, Авитохол, прародина
 
  23046
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/