Възпитаване на самостоятелност у пет-седемгодишните деца чрез дейността по собствен избор


Христова-Коцева, Рени (1999) Възпитаване на самостоятелност у пет-седемгодишните деца чрез дейността по собствен избор Специализиран научен съвет по педагогика при ВАК, София, 1999, Рецензенти: проф. д-р Дина Батоева и доц. д-р Елена Русинова Диплом за ОНС "Доктор" № 26178, от 28.06.1999 г.


 Теоретико-експериментално изследване, в което се проучват и доказват възможностите на дейността по собствен избор на детето за изява на неговата самостоятелност и творчество. Разработен е собствен модел от критерии за оценяване проявите на самостоятелността и творчеството в дейността по избор. Изследват се
  Дисертация
 дейност по избор, самостоятелност, творчество, предучиилщна възраст
 Издадено
  23045
 Рени Христова-Коцева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/