Обувната промишленост в България – възникване, развитие и съвременни проблеми


Христова, Венета (2001) Обувната промишленост в България – възникване, развитие и съвременни проблеми Велико Търново: Фабер, 2001, с. 127, ISBN 954-775-048-8.


 
  Монография
 обувна промишленост, индустриално развитие, съвременни проблемни зони
 Издадено
  23043
 Венета Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/