Etats d’âme. Guéno Motchoukov


Кирилова, Веска (1999) Etats d’âme. Guéno Motchoukov В. Търново: Изд. „ПАН-ВТ“, 1999, с. 36, ISBN 954 9507 61–0.


 превод на поезия
  Книга
 превод, поезия
 Издадено
  23040
 Веска Кирилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/