Жената в Книга за Книгите (Рец. за: Милена Кирова. Библейската жена. Механизми на конструиране, политики на изобразяване в Стария завет. София: ИК „Стигмати”, УИ „Св. Кл. Охридски”, 2005)


Павлова, Илиана (2006) Жената в Книга за Книгите (Рец. за: Милена Кирова. Библейската жена. Механизми на конструиране, политики на изобразяване в Стария завет. София: ИК „Стигмати”, УИ „Св. Кл. Охридски”, 2005) Алманах за литература и изкуство „Света гора”, бр. 7 (Ж), 2006, с. 319 – 321. ISSN 1311-0209 Също и в: Електронно списание LiterNet, 06.02.2007, № 2 (87).


 
  Рецензия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  23033
 Илиана Павлова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/