Защо "Защо обичаме жените" на Мирча Картареску?


Павлова, Илиана (2007) Защо "Защо обичаме жените" на Мирча Картареску? Книгите днес, бр. 2, 2007, с. 45 – 46. Също и в: Електронно списание LiterNet, 30.03.2007, № 3 (88).


 Отзив за: Мирча Картареску. Защо обичаме жените. Превод от румънски Иван Станков и Ванина Божикова. Велико Търново: Фабер, 2006.
  Отзив
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  23032
 Илиана Павлова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/