Предприемачеството в индустрията на България.


Христова, Венета (2001) Предприемачеството в индустрията на България. – В: Юбилеен алманах, т. 11. Местоиздаване: АИ “Ценов”, 2001, с. 45-65. ISBN 954-23-0057-3 (Т.11)


 
  Студия
 предприемачество, индустрия
 Издадено
  23030
 Венета Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/