Предприемачеството и новите информационни технологии.


Христова, Венета (2002) Предприемачеството и новите информационни технологии. Сборник "Икономиката и развитието на обществото", Варна, юни 2000. Ред. Местоиздаване: УИ Икономически университет - Варна, 2002, с. 403-407. ISBN 954-21-0125-2 (т.3)


 
  Доклад
 предприемачество, информационни технологии
 Издадено
  23029
 Венета Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/