Предприемачеството и трудовата политика в контекста на присъединяване на България към Европейския съюз


Христова, Венета (2002) Предприемачеството и трудовата политика в контекста на присъединяване на България към Европейския съюз Сборник "Перспективи за разширяването на Европейския съюз на Изток" (лятна школа за млади учени и университетски преподаватели, София, Банкя, 18-29.09.2000). Ред. Е. Константинов, Ю. Шрам, В. Фет. Местоиздаване: ГорексПрес, 2002, с. 641-645. ISBN 954-616-103-9


 
  Статия
 предприемачество, трудова политика, присъединяване, България, ЕС
 Издадено
  23027
 Венета Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/