Предприемаческият процес в промишлеността


Христова, Венета (2001) Предприемаческият процес в промишлеността Бизнес управление, бр. 4, с. 11-21. Print ISSN 0861-6604


 
  Статия
 предприемачество, предприемачески процес, промишленост


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  23026
 Венета Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/