Симулиране на псевдографични възможности за видеотерминали СМ 7204 и от фамилията СМ 1604 в конфигурация с МЕИМ СМ-4


Бакоев, Валентин (1987) Симулиране на псевдографични възможности за видеотерминали СМ 7204 и от фамилията СМ 1604 в конфигурация с МЕИМ СМ-4 Научни трудове от ЮНС "150 години от рождението на Васил Левски“ на ВНВУ “В. Левски”, В. Търново, 1987, стр. 93–98


 Настоящата работа се базира на разработката на „Универсален програмен симулатор на псевдографични възможности за видеотерминали“ (УПСПГВВ). Обосновава се потребността от нея, описва се нейното предназначение, възможности, използване и приложение.
  Доклад
 симулиране, псевдографични възможности, видеотерминали


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  23025
 Валентин Бакоев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/