The regional approach and regional studies method in the process of geography teaching.


Дерменджиева, Стела (2017) The regional approach and regional studies method in the process of geography teaching. Acta Scientifica Naturalis. Volume 4, Issue 1, Pages 106–117, ISSN (Online) 2367-5144, DOI: https://doi.org/10.1515/asn-2017-0017, February 2017


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  23023
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/