Réflexion sur l’élision des segments consonantiques [t-d-n] – [т-д-н] dans la langue spontanée française et bulgare


Кирилова, Веска (2010) Réflexion sur l’élision des segments consonantiques [t-d-n] – [т-д-н] dans la langue spontanée française et bulgare Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, 2004, т.31(1). В. Търново : УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, с. 297–319, ISSN 0204–6369. COBISS.BG-ID 1248949476


 Статията се спира на някои случаи на елизия на съгласните [t-d-n] – [т-д-н] в устната практика на френския и българския език.
  Статия
 елизия, съгласни [t-d-n] – [т-д-н], устната практика, френски език, български език


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  23018
 Веска Кирилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/