Elision de quelques segments vocaliques dans la langue parlée spontanée française et bulgare


Кирилова, Веска (2009) Elision de quelques segments vocaliques dans la langue parlée spontanée française et bulgare Сб. от конф. "Съвременно образование и чужд език". Май 2008. Ред. Б. Питев, Д. Питева. В. Търново : “ Астарта”, 2009, с. 22–35, ISBN: 978–954–350–084–0. COBISS.BG-ID 1233468900


 Статията се спира на някои случаи на изпадане на вокални сегменти в устната практика на френския и българския език.
  Статия
 изпадане, вокални сегменти, устната практика, френски език, български език


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  23016
 Веска Кирилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/