Психологически и педагогически подходи при прилагане на прогресивната система за изпълнение на наказанията. В: бюл. "Затворно дело" 1997 кн. 2 София: изд. ГДИН, с. 61-68 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/


Минев, Тодор (1997) Психологически и педагогически подходи при прилагане на прогресивната система за изпълнение на наказанията. В: бюл. "Затворно дело" 1997 кн. 2 София: изд. ГДИН, с. 61-68 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София COBISS.BG-ID 1119740132


 В тази статия се засягат проблеми, свързани с педагогическите и психологическите характеристики на прилагане на прогресивната система на наказанията.
  Статия
 наказания, затвори, прогресивна система
 Издадено
  23015
 Тодор Минев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/