Реализация на проектните дейности.Допълнителни идеи на водещите. В: ""Проект "Международни стандарти при третирането на лишените от свобода" Велико Търново: 2001, Фабер, 146-188 ISBN 945-775-18-6 COBISS.BG-ID 1041339364


Минев, Тодор (2001) Реализация на проектните дейности.Допълнителни идеи на водещите. В: ""Проект "Международни стандарти при третирането на лишените от свобода" Велико Търново: 2001, Фабер, 146-188 ISBN 945-775-18-6 COBISS.BG-ID 1041339364 Велико Търново COBISS.BG-ID 1041339364


 В тази студия се засягат проблеми, свързани с практическата работа с лишените от свобода и ролята на водещият.
  Студия
 водещ, лишени от свобода, дейности, групова работа, техники, методики
 Издадено
  23007
 Тодор Минев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/