Geography and economics for 9th grade, Part 2


Дерменджиева, Стела (2018) Geography and economics for 9th grade, Part 2 С. Просвета, 2018, ISBN: 978-954-01-3791-9 COBISS.BG-ID 1287816164


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  23000
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/