Моделиране на повърхнини в компютърната графика


Петков, Емилиян (2002) Моделиране на повърхнини в компютърната графика международна конференция КомСисТех’02, София


 Моделиране на повърхнини в компютърната графика
  Доклад
 Компютърна графика


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  23
 Емилиян Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/