Разбивания на n-мерния булев куб на подкубове


Бакоев, Валентин (1998) Разбивания на n-мерния булев куб на подкубове Трудове на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Факултет по математика и информатика, Издателство на ВТУ, 1998, стр. 55-67. ISSN 0204-6369


 Работата е посветена на получаване и преброяване на разбиванията на n-мерния булев куб на подкубове. Дефинират се понятията подкуб, разбиване, еквивалентни и нееквивалентни k-разбивания. Доказва се еквивалентност на задачата за получаване и преброяване на нееквивалентните k-разбивания на n-мерния булев куб на подкубове и задачата за разбиване на числа, степени на числото 2, на k събираеми, всяко от които е степен на двойката, както и представянето им чрез двоични дървета и тяхното изброяване. Дефинирана е таблица, чието попълване води до решаване на тези задачи и получаването на тези числа. В края се обсъжда въпросът за получаване и преброяване на разбивания, еквивалентни на дадено k-разбиване на числото 2^n и n-мерния булев куб.
  Статия
 n-мерен булев куб, подкуб, разбиване на подкубове, разбиване на числа, еквивалентни и нееквивалентни k-разбивания, изброяване


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22997
 Валентин Бакоев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/