Представата за Германия у бъдещите учители по немски като чужд език в детската градина и в началното училище.


Белчева, Весела (2010) Представата за Германия у бъдещите учители по немски като чужд език в детската градина и в началното училище. Сп. "Чуждоезиково обучение", кн.6, 24-30, ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1235615460


 
  Статия
 
 Издадено
  22995
 Весела Белчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/