Аспекти на приемствеността при обучението по физическо възпитание между детската градина и първи клас


Дамянова, Мариана (2000) Аспекти на приемствеността при обучението по физическо възпитание между детската градина и първи клас Сборник: Международна научна конференция на тема: “Физическото възпитание и спортът между два века”. 27-28 октомври 2000. ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”.


 Представен е анализ на системата на обучение между детската градина и първи клас, която има пряка зависимост върху развитието на двигателната дейност на децата.
  
 приемственост между детската градина и първи клас, обучение по физическо възпитание, двигателната де
 
  2299
 Мариана Дамянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/