Тематични листове по география и икономика за 9. клас


Дерменджиева, Стела (2018) Тематични листове по география и икономика за 9. клас Просвета, С., 52 с., ISBN: 978-954-01-3677-6


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  22989
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/