География и икономика за 7. клас (електронен вариант)


Дерменджиева, Стела (2018) География и икономика за 7. клас (електронен вариант) Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3737-7


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  22988
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/