Тетрадка по география и икономика за 7. клас


Дерменджиева, Стела (2018) Тетрадка по география и икономика за 7. клас Просвета, С., 100 с., ISBN: 978-954-01-3678-3


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  22986
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/