Книга за учителя по география и икономика за 9. клас


Дерменджиева, Стела (2018) Книга за учителя по география и икономика за 9. клас Просвета, С., 2018, 100 с., ISBN: 978-954-01-3699-8 COBISS.BG-ID 1286287844


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  22983
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/