Traditions and innovations in the training on “geography of countries” in the secondary school in Bulgaria


Дерменджиева, Стела (2018) Traditions and innovations in the training on “geography of countries” in the secondary school in Bulgaria XIII International Seminars „Overarching Issues of the European Area”, 2018 „XIII International conference on Overarching issues in Europe”, Faculties of Arts and Humanities and of Economics of the University of Porto and University of Minho.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  22980
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/