Промени в пулсовата честота на децата от предучилищна възраст при прилагане на физически упражнения


Дамянова, Мариана (2003) Промени в пулсовата честота на децата от предучилищна възраст при прилагане на физически упражнения Сборник: Международна научна конференция “Кинезиология 2002”. Велико Търново. 2003.


 Посочва се, че промяната в сърдечната дейност е показател за степента на физиологичното натоварване на детския организъм
  
 физически упражнения, пулсова честота на децата от предучилищна възраст
 
  2298
 Мариана Дамянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/