Вариант за дидактическо ситуиране спрямо социалните и гражданските компетентности при изучаването на География на България в прогимназиален етап


Дерменджиева, Стела (2018) Вариант за дидактическо ситуиране спрямо социалните и гражданските компетентности при изучаването на География на България в прогимназиален етап XIII научна конференция „България, българите и Европа – мит, история и съвремие”. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” ISBN 978-619-208-125-6


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  22974
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/