Вертикален дидактически разрез на обучението по география на България при новите реалности


Дерменджиева, Стела (2018) Вертикален дидактически разрез на обучението по география на България при новите реалности Научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм”, Шумен, ШУ „Константин Преславски”, Катедра „География, регионално развитие и туризъм”, 2018.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  22971
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/