Ситуативен анализ на нормативната рамка на проектните дейности в обучението по география и икономика


Дерменджиева, Стела (2018) Ситуативен анализ на нормативната рамка на проектните дейности в обучението по география и икономика ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Международен симпозиум „Образование ‘21”, 30.11. – 01.12.2018


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  22970
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/