Глобализация и регионализация – процесът като университетски курс


Дерменджиева, Стела (2018) Глобализация и регионализация – процесът като университетски курс Юбилеен сборник. Великотърновско издателство "Св. св. Кирил и Методий" ISBN 978-619-208-125-6


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  22969
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/