Обучението по „География на страните“ – вертикални връзки и съдържателна макрорамка по новите учебни програми в българското училище


Дерменджиева, Стела (2018) Обучението по „География на страните“ – вертикални връзки и съдържателна макрорамка по новите учебни програми в българското училище България, българите и Европа - мит, история, съвремие, 2018 / Том 12 / Брой 1, с. 253 – 262, ISSN: (Online) ISSN: 978-619-208-125-6 (Print)


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  22968
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/