Териториалните общности като географска картина на социалните процеси


Дерменджиев, Атанас (2018) Териториалните общности като географска картина на социалните процеси Юбилеен сборник. -В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". ISBN 978-619-208-104-1


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  22964
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/