Формиране на ритмичен усет у децата от предучилищна възраст чрез физкултурна дейност


Дамянова, Мариана (2004) Формиране на ритмичен усет у децата от предучилищна възраст чрез физкултурна дейност Юбилеен сборник. “120 години предучилищно възпитание”.Слово


 Представени са музикално-ритмични упражнения, движения и игри, които спомагат за формиране на ритмичен усет у децата от предучилищна възраст.
  
 музикално-ритмични упражнения, движения и игри
 
  2296
 Мариана Дамянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/