Applied software products


Петрова, Мариана (2014) Applied software products UARD, Plovdiv, Talant, ISBN 978-619-203-030-8, 2014 (EN)


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Икономика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Social sciences, economic sciences and law Economics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22958
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/