Приложни програмни продукти


Петрова, Мариана (2013) Приложни програмни продукти ВУАРР, Талант, ISBN 978-619-203-129-9, 2013


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22957
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/