Електронна търговия


Петрова, Мариана (2014) Електронна търговия ВУАРР, Талант, Пловдив, ISBN 978-619-7048-59-9 Електронно мултимедийно помагало (учебник) по Проект BG051PO001-4.3.04-0056 „Развитие на електронни форми на ДО във ВУАРР”, 2014, 185 стр.


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Икономика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Social sciences, economic sciences and law Economics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22955
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/