Курсово проектиране по бази от данни (методически указания)


Петрова, Мариана (2002) Курсово проектиране по бази от данни (методически указания) ВТУ, В.Търново, Фабер, 2002, 64 с., ISBN 954-775-160-3


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22954
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/