Методически указания за разработване и оформяне на дипломна работа (за студентите от факултет „Математика и информатика”)


Петрова, Мариана (1998) Методически указания за разработване и оформяне на дипломна работа (за студентите от факултет „Математика и информатика”) В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий,


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22953
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/