Ръководство за разработване и оформяне на дипломна работа


Петрова, Мариана (2002) Ръководство за разработване и оформяне на дипломна работа В.Търново, Фабер, 2002, 76 с. 954-775-135-2


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  22952
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/