Средства за комуникация в INTERNET


Петрова, Мариана (2002) Средства за комуникация в INTERNET Велико Търново, Фабер, 2002, ISBN 954-524-252-3


 
  Книга
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22950
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/