Здравно-методически насоки за профилактика на гръбначните изкривявания в детската градина


Дамянова, Мариана (2004) Здравно-методически насоки за профилактика на гръбначните изкривявания в детската градина Юбилеен сборник. “120 години предучилищно възпитание”.Слово., 2004.


 Дават се здравно-методически насоки за профилактика на гръбначните изкривявания в детската градина.
  
 здравна профилактика, гръбначни изкривявания в детска възраст
 
  2295
 Мариана Дамянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/