Текстообработваща система MICROSOFT WORD 2000 – избрани лекции


Петрова, Мариана (2000) Текстообработваща система MICROSOFT WORD 2000 – избрани лекции ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”, 2000, ISBN 954-524-249-3


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22949
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/