Въведение в Информатиката (ДОС)


Петрова, Мариана (1997) Въведение в Информатиката (ДОС) УИ ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”, 1997, 122 с.


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22948
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/