Теоретико-практически въпроси на подготовката на материали за дистанционно обучение.


Петрова, Мариана (2005) Теоретико-практически въпроси на подготовката на материали за дистанционно обучение. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 2005, с.199-222, 1310-358X (print) 2367-9360 (online)


 
  Студия
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22947
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/