Информатиката в образователните технологии на информационното общество


Петрова, Мариана (1999) Информатиката в образователните технологии на информационното общество Сб. от научна конференция с международно участие “ИНТЕРНЕТ - среда за нови технологии” 13-16 октомври 1999, Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, ред. Ради Кабаиванов, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, с.144-148


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22945
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/