Използване на Internet като среда за развитие на медицината в България


Петрова, Мариана (2001) Използване на Internet като среда за развитие на медицината в България Четвърта научна конференция с международно участие Интернет - среда за нови технологии в информационното общество, В. Търново, 10-13 окт. 2001 / Ред. кол. Ради Кабаиванов - отг. ред. и др. Велико Търново, 7 том, с. 181-187, ISBN 954-524-292-2


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22944
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/