Интернет – основа на предизвикателство за нови поколения бази от данни.


Петрова, Мариана (2000) Интернет – основа на предизвикателство за нови поколения бази от данни. Трета научна конференция с международно участие Интернет - среда за нови технологии в информационното общуване, 11 - 14 окт. 2000 / Ред. кол. Ради Кабаиванов - отг. ред. и др. УИ Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 2000, т.5, с. 5-10, ISBN 954-524-244-2


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22943
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/