Качество и стандартизация – определящи фактори за дистанционното образование.


Петрова, Мариана (2002) Качество и стандартизация – определящи фактори за дистанционното образование. Сборник от Научна Конференция с международно участие “ИНТЕРНЕТ - среда за нови технологии”, Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, ред. Ради Кабаиванов, В.Търново, 2002, 9 том, с. 125-129


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22940
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/